Pastevečtí psi

Ardenský bouvier

Je chytrý a energický pes.Vyniká velkou vytrvalostí a je značně otužilý. Ke své rodině je přítulný a rád si hraje. Bývá poněkud tvrdohlavý, ale při správném přístupu se dá velmi dobře vycvičit. Je báječný hlídač i poměrně velkých pozemků či stád dobytka. K cizím lidem je nedůvěřivý. S dětmi vychází dobře. S ostatními zvířaty obvykle nemá problém. Potřebuje pravidelný pohyb a pracovní vytížení.

Australská kelpie

Je pracovní pes určený pro hlídání stád ovcí. Proto má výjimečnou výdrž a obratnost. Je zvyklá na dlouhé pochody a tvrdou, celodenní práci. Je také dostatečně rychlá, horlivá a přitom poslušná, a také velmi inteligentní, čehož se využívá i dnes v různých psích sportech, agility, ale i v záchranářských složkách. Svoje úkoly plní na sto procent a je přitom téměř neúnavná. Má vrozený instinkt pro hlídání stád ovcí, a to jak venku, tak v ohradě. Australská kelpie je také velmi odolná a vydrží dlouho bez vody.Má vyrovnanou povahu. Vůči lidem není agresivní a hodí se i k dětem. Trochu ostřejší však může být vůči jiným psům. Pokud je však dobře socializována, snese se i s ostatními domácími zvířaty, včetně koček. Pro svou oddanost majiteli je také používána jako obranný pes.

Australský honácký pes 

Zdědil všechny dobré povahové vlastnosti svých předchůdců. Je to inteligentní, všestranně talentovaný a neúnavně pracovitý pes. Tento psí workoholik je považován spolu s Australskou kelpií a Border kolií za nejpracovitější plemeno vůbec. Je vhodný pro práci s dobytkem, stejně jako s koňmi nebo drůbeží. Je samostatný, skromný, vytrvalý, houževnatý a zároveň lehce ovladatelný. Má silnou vazbu na pána a vyžaduje jeho neustálou přítomnost, kterou demonstruje tím, že ho chce doprovázet naprosto všude. Je výborný i k dětem, pouze se musí krotit jeho dingovský temperament. Je to také výborný hlídač, ostražitý a odvážný, poněkud nedůvěřivý k cizím lidem, avšak bez agresivity. Zvláštností je, že téměř neštěká. Adaptuje se perfektně do jakýchkoli podmínek, a proto se ve světě používá též k záchranářským pracím, k vyhledávání drog a výbušnin, apod. Australský honácký pes dosahuje výborných výsledků v kynologických sportech, westernových soutěžích, agility i flyballu. Je to zkrátka všestranný pracovní pes a zároveň ideální a věrný společník.

Australský ovčák 

Je dokonce tak inteligentní, že zaujímá jedno z prvních míst v žebříčcích IQ mezi všemi psy. Má ve svých genech silně zakořeněný pastevecký a ochranitelský pud. Je to pes velmi oddaný svému pánu a rodině, a při jejich obraně je schopen nasadit život. Je spolehlivý, ostražitý, vytrvalý, rychle a rád se učí, a vůči cizím lidem a zvířatům není nepřátelský, přestože dokáže být ostrý a autoritativní. Je výborným rodinným společníkem, ale je také hodně závislý na své rodině a miluje kontakt s člověkem, proto není vhodné chovat ho venku v kotci. Má rád hodně prostoru a miluje plavání. Možná ze všeho nejraději má ale rád běhání vedle koně. Australský ovčákje velký pracant, a proto musí být neustále něčím zaměstnán, aby se nenudil a nenacházel si zábavu sám. Pro své výjimečné vlastnosti je používán při agility, psích sportech, canisterapii, ale i v záchranářských složkách.

 

Brazilská fíla

Toto plemeno je proslavené sebevědomím, odvahou a skutečnou tvrdostí ke všem nepřátelům. Je to tedy naprosto ideální hlídač a ochránce, ale zdaleka ne pro každého zájemce. V případě brazilské fily je skutečně nutné dvojnásobně varovat všechny nezkušené, vrtošivé, či momentální módě podléhající zájemce o toto plemeno.
Je-li ale brazilská fila vedena správně, stane se přátelským společníkem věrně milujícím svého pána a jeho rodinu.

 

Bearded kolie 

Je skutečným gejzírem energie, radosti a činorodosti. Jeho povaha je ale zároveň velmi milá, přátelská a snášenlivá vůči lidem i zvířatům. Ke své rodině si vytváří pevnou vazbu, patří proto do bytu, nikoli do boudy, kde by citově velice strádala.
Protože se bearded kolie chová většinou aktivně až nadšeně, potřebuje být uprostřed dění a pracovat pro svého pána - z toho důvodu je nutný alespoň základní výcvik. Je také velice inteligentní a učenlivá. Tento původně ovčácký pes dnes bez problémů zvládá i život ve městě - je-li mu dána možnost dostatečné pohybové aktivity. Bearded kolie dnes například doslova excelují při soutěžích agility.

 

Beauceron

Je odvážný a velmi inteligentní pes. Ochrana rodiny a hlídání pozemku jsou pro něj samozřejmostí. Je ostražitý a má sportovního ducha, rád pracuje pro svého pána. Mezi jeho další vlastnosti patří věrnost a silné pouto ke svému pánovi a jeho rodině. Je tvrdý a trochu nezávislý, potřebuje pevnou ruku. Zvykne-li si již v mládí na společnost koček a domácích zvířat, vychází s nimi později dobře. Děti snáší dobře, ale malé neposedné děti nejsou příliš vhodnou společností. K jiným psů se může chovat dominantně. K cizím lidem se chová spíše nedůvěřivě. Potřebuje dosti pohybu a kontakt s pánem. Jako ovčácký pes je neúnavným střežitelem stáda a také je schopný rychle přesouvat celá stáda i na větší vzdálenosti.

 

Belgický ovčák

Plemeno belgických ovčáků je známé především díky celé řadě vynikajících povahových vlastností, které tyto psy předurčují nejen pro ochranu lidí a jejich majetku, ale také k řadě pracovních a sportovních uplatnění. Belgický ovčák je velice chytrý, učenlivý, vytrvalý a pracovitý. Je to také výborný obranář, takže jeho vztah k cizím lidem je velice odměřený a v případě potřeby dokáže být velice razantní, tvrdý a nekompromisní. V rodině je to citlivý a pozorný pes.

 

Bergamský ovčák

Nese v sobě kus typicky italské povahy - tito psi jsou velice přátelští, přirozeně sebevědomí a rádi užívají života. Nelze jim upřít pracovitost, svou případnou pasteveckou profesi vykonávají nadmíru svědomitě, nicméně po práci nejraději odpočívají - vykonávat něčí povely a honit se kvůli tomu např. za míčkem jim připadá více než nepotřebné. Mezi zvláštní povahové rysy bergamského ovčáka určitě patří jeho nevtíravá přízeň - jako by tito psi strávili několik let ve škole společenské etikety. Nikdy se nevnucují, a přesto náruživě milují.

Bílý švýcarský ovčák

Povaha bílého švýcarského ovčáka se bez větších výkyvů odvozuje od ovčáckého plemene jako takového. Tento pes je velice inteligentní a snadno se učí novým povelům. Má živou a značně temperamentní povahu, typická je jeho neutuchající bdělost. V rodině je to klidný a přátelský společník, jeho vztahy s dětmi bývají nekomplikované. Vůči cizím lidem se bílý švýcarský ovčák chová ostražitě, ale nikdy není bojácný, nervózní nebo dokonce agresivní.

Border Kolie

Psi z rodu border kolie jsou nesmírně inteligentní, učenlivý a pracovití. Je to také značně odvážné plemeno, ovšem se sklonem velice silně citově přilnout ke svému pánovi. Je-li tomu border kolie zvykána odmalička, snadno se sžije s dalšími domácími zvířaty. Rovněž její vztah k dětem je dobrý, ovšem pod podmínkou, že border kolii dokážete zajistit dostatek pohybu a činnosti. Je to otužilý pes, kterého je možné celoročně chovat venku v kotci.

Briard

Povaze briarda vévodí inteligence, pracovitost, odolnost a odvaha. Tito psi mají silně vyvinutý hlídací instinkt, takže svou rodinu nekompromisně brání proti všem cizím vetřelcům. Z téhož důvodu je i jejich vztah k neznámým návštěvám velmi odtažitý a nedůvěřivý. Naproti tomu na společenství rodiny svého pána jsou briardi naprosto závislí, nehodí se tedy pro venkovní odchov. Důležitou složkou jejich povahy je fakt, že jsou to vskutku ostražití psi, kteří nemají příliš mnoho smyslu pro humor, a od toho se odráží i jejich vztah k dětem. Briard děti miluje a hlídá, ale dospělí členové rodiny nesmí připustit, aby malé děti briarda obtěžovaly, nebo nevhodně dráždily.

 

Československý vlčák

Československý vlčák je velmi temperamentní, vytrvalý a aktivní pesmilující pohyb. Je odvážný, neohrožený a po svém původci vlkovi si uchoval nejen bystré smysly, skvělý orientační smysl a výborný čich, ale také sklon k nedůvěřivosti. Československý vlčák je přizpůsoben k životu ve všech povětrnostních podmínkách, nevadí mu horko, zima ani vlhko. Je proto vhodnější ho chovat venku, nejlépe s velkým výběhem. Svému páníčkovi je československý vlčák bezmezně oddaný, je učenlivý, ale výchova vyžaduje zkušenosti a trpělivost. Téměř neštěká, projevuje se vytím, případně kňučením.

Chorvatský ovčák

Protože plemeno bylo původně pracovní a pastýřské, jedná se v případě chorvatského ovčáka o velice pracovitého psa, naprosto vynikajícího strážce a ochránce. V rámci svých aktivit se dokáže zcela samostatně rozhodovat a přijímat samostatná řešení vzniklých situací. Je velice učenlivý a v případě, že je vychováván v rodině a je dostatečně socializován, stává se chorvatský ovčák skvělým rodinným společníkem. Jeho včasná výchova a výcvik je nutný.
Ostatní zvířata snáší jako původně pastevecký pes velmi dobře, jeho vztah k dalším a neznámým psům se odvíjí od jeho výchovy, vedení a výcviku.

 

Flanderský bouvier

Je velmi věrný pes a lpí na své rodině. Jsou ostražití a neúplatní, proto jim můžete bez problémů přenechat hlídaní domu i zahrady. Jsou spíše klidní a rezervovaní. Na nejrůznější podněty reagují vyrovnaně a dobromyslně. V mládí bývají poněkud bouřliví. Tito psi jsou velmi společensky založení a mají velmi dobrý vztah k dětem. Pozor na divoké hry vašich dětí a kamarádů, flanderský bouvier má sklon „své" děti chránit. Obeznámí-li se již jako štěně s kočkami a jinými domácími zvířaty, nemáí s nimi později problém. K cizím lidem se zpočátku chovají podezíravě. Nemá potřebu vydávat se na samostatné procházky a respektuje hranice svého území.

Holandský ovčák

Je přítulný, učenlivý, inteligentní a poslušný pes. Je střízlivý, nenáročný, věrný svému pánovi a jeho rodině, aktivní, pohyblivý, temperamentní a ostražitý. Fyzicky i psychicky snese vysokou zátěž, je vhodný pro různé služební účely. Má rád pohyb a všelijaké aktivity, rád se proběhne v lese či na louce a prospěje mu například i běh vedle kola.

 

Katalánský ovčák 

Je učenlivý, inteligentní pracovní pes. Dobrý domácí společník je ovšem také neúnavný dříč, ale v běžném denním režimu se nikdy nehoní. Výborně se snáší s jinými domácími zvířaty, pokud si na ně ovšem jako štěně zvykl. K dětem má obvykle dobrý vztah. Cizích lidí si příliš nevšímá, chová se k nim rezervovaně. Tento pes se může chovat dominantně k jiným psům, není to ale pravidlem. Toto přírodní plemeno netrpí dědičnými chorobami. Katalánský ovčák se dokáže sám rozhodovata je schopný ohlídat i velké stádo dobytka a neuteče mu ani kus.

Kolie dlouhosrstá

Je to krásný, působivý a elegantní pes mírné a přátelské povahy. Je neuvěřitelně inteligentní a aktivní. Miluje život v kruhu rodiny, výborně se snáší s dětmi. Hádky snáší velice špatně. Tito psi vycházejí velmi dobře s ostatními psy i domácími zvířaty. Svou rodinu věrně chrání, což z ní dělá výborného hlídače. Kolie je jemná, přítulná a velmi dobře ovladatelná. Obvykle není nervózní, ani agresivní. Potřebuje kontakt s člověkem. Neocenitelnou výhodou plemene je, že neloví zvěř a nemá potřebu se toulat.

Krátkosrstá kolie

Je pracovní plemeno, které v dnešní době plní spíše funkci psa rodinného. Uplatní se však stále dobře jako ovčácký pes. Krátkosrstá kolie je veselý a inteligentní pes, mírné a přátelské povahy. Tento pes svou rodinu miluje, je jí zcela oddaný a ochraňuje ji. Velmi dobře vychází s dětmi i jinými psy či zvířaty. Obvykle není nervózní ani agresivní. Díky své inteligenci se snadno cvičí. Miluje pohyb a jakékoliv sportovní vyžití. Neocenitelnou výhodou plemene je, že neloví zvěř a nemá potřebu se toulat.

Komondor

Tento samostatný, vyrovnaný, otužilý a k sobě tvrdý pes je ještě velmi svázán s přírodou. Jedná podle vlastního uvážení. Chovatelé o něm tvrdí, že má zvláštní schopnost rozeznat, zda má někdo špatné úmysly. Komondor brání své území a k cizím lidem je nedůvěřivý a odmítavý. Přesto není uštěkaný nebo agresivní. Je klidný a rozvážný a štěká jen tehdy, když brání své území. Osoby pravidelně přicházející do domu akceptuje. Tento pes svou rodinu bezvýhradně střeží. K dětem se chová snášenlivě a chrání je. Dobře vychovaný a zespolečenštělý Komondor vychází bez problémů s jinými psy i domácími zvířaty. Nesnese však, aby se k němu jiný pes choval dominantně.

Kuvasz

Je inteligentní a vyrovnaný pes. Je upřímný, věrný a zároveň také hrdý. Svým majitelům je oddaným společníkem. Ostražitě hlídá a brání rodinu, dům i pozemek. Je odvážným a tvrdým hlídačem, ale štěká pouze když se něco děje. Vůči cizím lidem je ostražitý a neustále připravený bránit svého pána, rozhodně se však nechová nijak agresivně. Návštěvy pozoruje z dálky, nijak se je nesnaží kontaktovat, spíše je toleruje. Vůči ostatním psům je dominantní a je-li vyprovokován, neustoupí. Žije-li kuvasz od štěněte s jinými domácími zvířaty, vychází s nimi dobře. Má instinkt ochraňovat vše, co patří do smečky, ať to jsou děti či ostatní domácí zvířata. Má dobře vyvinutý lovecký instinkt, výborně a rád stopuje.

Mudi

Pes tohoto plemene je živý, dovádivý a úžasně sebevědomý. Miluje svého pána a všechny ostatní členy své ať už psí nebo lidské smečky. Někdy je sice trochu rezervovaný, ale vždy milý a pozorný. V některých případech může být trochu cholerický. Mudi je vždy pohotový a ochotný k práci či zábavě. Baví ho psí sporty - agility nebo dog dancing.
Zcela určitě vám bude milým a aktivním společníkem na vycházkách, i při sportech. V případě, že potřebujete pracovitého pomocníka ke stádu, je mudi výbornou volbou. Díky své velikosti je velmi rychlý a hbitý. Velmi dobře umí číst řeč těla svého pána. Psi plemene MUDI jsou inteligentní a lze je velmi snadno vycvičit.Mají silný hlídací instinkt. Díky své relativně krátké srsti a výborné přizpůsobivosti je možné ho mít v bytě.

 

Německý ovčák

Je velice inteligentní a učenlivý pes. Je také velice odvážný a sebevědomý. Je to skvělý hlídač a ochránce. Hlídač je německý ovčák hlavně proto, protože hlasitě a rád štěká. Což může být i jeho nevýhoda. Má vlohy pro jakýkoli výcvik. Může sloužit jako záchranář. Německý ovčák je velmi oddaný a věrný pes, je proto také vhodný jako opora pro slepce. Známá je také jeho vytrvalost. Tito psi rádi pracují pro svého pána a stále vyžadují nějakou činnost. Je to pes vhodný i do rodiny. Jestliže je německý ovčák dobře vychován, vychází dobře s ostatními psy, domácími zvířaty a dětmi. Ovšem k neznámým návštěvníkům je nedůvěřivý. Od přírody je tento pes vázán na své teritorium, takže nemá tendenci utíkat.

 

Pikardský ovčák 

Je pastevecký a hlídací pes. Je inteligentní a plný energie. Je bezmezně věrný svému pánu a milý k dětem. Výchova není úplně jednoduchá, protože tento pes má svou hlavu a je náladový. Je třeba k němu přistupovat s přátelstvím a tolerancí, nikoliv tvrdě za každou cenu. Štěně je potřeba ihned začít zespolečenšťovat, tedy brát do různých prostředí a situací, aby dospělo v klidného a vyrovnaného psa. Je to tvor poměrně uštěkaný, což asi neuvítají blízcí sousedé. K cizím lidem si pikardský ovčák zachovává menší odstup a bývá ostražitý, proto není vhodný pro canisterapii. O pánovu přízeň se nerad dělí s ostatními psy, s dalšími domácími zvířaty (stejně jako s dětmi) ale nemá problémy. Díky husté srsti je odolný vůči nepřízním počasí a snese pobyt venku.

 

Podhalaňský ovčák

Neboli Tatranský ovčák vyniká jak svým vzhledem, tak i nezávislou povahou, ale s člověkem bývá velmi svázán.  Je to plemeno služebních psů. Je učenlivý a povahově klidný, ale v práci velmi ostražitý a aktivní. Mívá vysloveně přátelský vztah k dětem. Hodí se spíše ke sportovně založeným lidem.

Polský nížinný ovčák

Je příjemný pes, dobrý hlídač a milující člen rodiny. Je lehko vycvičitelný a přizpůsobivý - dokáže žít na venkově i ve městě. Má otevřenou, vyrovnanou povahu, nezapře však svůj původ a je výborný ochránce - na každého nově příchozího řádně upozorní a k cizím lidem může být nedůvěřivý. Je učenlivý a po dobré výchově poslušný. Umí se dobře sžít s lidmi i ostatními zvířaty, má rád děti. Na svého pána a rodinu je velmi vázaný. Je zvídavý, hravý a má rád procházky, je vhodný pro milovníky přírody. Má skvělý čich. Polský nížinný ovčák se díky své povaze využívá i jako pomocník postižených.

 

Portugalský ovčák

Je milý, přátelský a komunikativní pes. Vyznačuje se mírně nezávislou povahou, velkou aktivitou a chutí do práce. Své rodině jsou věrnými a starostlivými společníky.  K cizím lidem je nedůvěřivý, což z něj činí i vynikajícího hlídače. Je velmi poslušný a snadno se cvičí. S jinými psy se snáší velmi dobře, stejně tak s ostatními zvířaty v domácnosti. Je báječným společníkem pro děti. Není zbytečně agresivní, kouše, pokud je k tomu vyprovokován a jiné východisko není. Učí se velmi rychle, napodobuje to, co dělají ostatní, proto se mu někdy přezdívá pes - opice. Při výcviku je nutná důslednost. Portugalský ovčák potřebuje poměrně hodně pohybu. Při procházkách nemá potřebu utíkat, drží se na blízku svému pánu.

 

Puli

Je velmi činorodý a temperamentní pes. Je také mimořádně učenlivý, velmi přizpůsobivý a dobře snáší výcvik. Je schopný naučit se žít i v městském bytě a miluje děti. Svému pánovi je bezmezně oddaný a je šťastný, když mu může sloužit. Miluje pochvaly. Jeho páníček si ale musí dávat pozor, aby jej puli nepronásledoval, i tam, kde nemá co dělat. Přízeň dává najevo přítulností, ale někdy je zbytečně vztahovačný. Patří k dlouhověkým plemenům a ještě ve dvanácti letech může být bystrý hlídač. Puli je především honácký pes a tyto jeho vlohy by se měly podporovat a rozvíjet, když ne přímo u stáda, tak na psích soutěžích.

 

Pumi

Je velice živý a temperamentní pes, oddaný svému pánovi. Zadané úkoly plní s nadšením. Je to bystrý a neúnavný pes, občas může být trochu hlasitý. Tato pro někoho nepříjemná vlastnost se však dá výchovou potlačit. Pumi se po celé generace musel chovat samostatně, a to mu zůstalo dodnes. Při výchově je tedy potřeba být důsledný a nenechat psa lenošit. Pokud není dostatečně zaměstnán, najde si nějakou činnost sám, a ta nemusí být vždy vítána. Je to pes proslulý svou inteligencí, umí se přizpůsobit životu v rodině. Respektuje děti, které ale musí být instruovány, jak se k pejskovi chovat. Pumi má skvělé hlídací schopnosti a je odhodlaný a neohrožený. Na ostatní psy si pumi musí zvykat už od dětství. Jeho vlohy je dnes možné využít při psích sportech jako je flyball nebo agility.

 

Pyrenejský ovčák

Je vhodný do rodiny, dobře vychází s dětmi. Tito psi jsou k nim milí, ale nikoliv dotěrní. S ostatními zvířaty v domácnosti nemají problémy. Nejsou to rváči a volně žijící zvěř nechávají na pokoji. Vůči cizím lidem jsou ovšem nedůvěřiví a své teritorium si dokážou řádně ohlídat. Pyrenejský ovčák má výborný čich a zbožňuje pohyb v přírodě. Díky své inteligenci se rychle učí, potřebuje však důslednou výchovu. Je to temperamentní pes plný energie, který po svém pánovi vyžaduje aktivitu. Nerad se nudí, proto mu rozhodně nestačí tři krátké procházky denně. Baví jej práce - koneckonců byl k ní odjakživa šlechtěn, takže je nadměrně úspěšný v záchranářském výcviku a psích sportech, jako fly-ballu a obratnosti. Svému pánovi je vynikajícím partnerem při jízdě na kole či při joggingu. Je to věrný společník s šibalským výrazem v obličeji, nechybí mu smysl pro humor. Jeho citlivá povaha a silná osobnost ovšem nepromíjí zlé zacházení. Jsou dva typy pyrenejského ovčáka: pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličejimá mírně odlišné povahové rysy než pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v obličeji. Je poslušnější a ne tolik ostražitý ve vztahu k cizím lidem.

 

Rumunský karpatský ovčák

Je od přírody stvořen k tomu být hlídačem. Je odvážný, instinktivní a vyznačuje se naprostou oddaností pánovi. Jedná se o důstojného, klidného a vyrovnaného psa vhodného pro hlídání stáda, ale i velmi dobře se může stát pouze vaším společníkem.

 

Saarlosův vlčák 

Nezapře povahu svých předků. Vlčí povaha převažuje v jeho genech a má sklony k tuláctví a nevyrovnanému chování. Pes velmi lehce zdivočí, i když jeho povaha je zjemněna prvky genů německého ovčáka. Sklony k lovu mu však zůstaly a dodnes mu neunikne drobná zvěř. Je poslušný pouze, pokud chce on sám, jeho poslušnost si nemůžeme vynutit. K cizím lidem je Saarlosův vlčák nedůvěřivý a raději se dá na ústup. Tento pes není agresivní.

 

Šeltie - Shetlandský ovčák

Je ostražitý, inteligentní, mírumilovný, silný, temperamentní a oddaný. Svého pána miluje a je ostražitý k cizím lidem, avšak není agresivní ani nervózní. Šeltie - shetlandský ovčák je velmi přátelské plemeno.

 

Šiperka (Schipperke) 

Je vynikající hlídač a strážce. Je sebevědomá a dominantní, ale konflikty nevyhledává. Přesto, že je šiperka malý pes, hlídá si pečlivě svěřené území a velmi pozorně sleduje každou změnu. Nevítané situace ohlásí pronikavým štěkotem. Milují pohyb a jsou velmi temperamentní. Díky tomu jsou velmi vhodné k výcviku. Jsou inteligentní, mrštné a rychlé, ale vzhledem k jejich velikosti je zvládne i dítě. Svému pánovi jsou zcela oddané a udělají vše pro to, aby se zavděčily. Šiperka má stálou chuť k jídlu a snadno se naučí loudit. Šiperka je velmi čistotná, ráda se mazlí a nepohrdne pelíškem v posteli vedle svého pána.