Pes a epilepsie –⁠ co ji způsobuje a jak vypadá epileptický záchvat?

Epileptický záchvat u psa může vypadat hrozivě, ale nejprve je třeba vyloučit, zda se vůbec o epilepsii u psa jedná. Samozřejmě ta samotná situace, kdy dochází ke křečím u vašeho psího miláčka, je velmi stresující a v tu chvíli nevíte, co máte vlastně dělat a jak mu pomoci. Pojďme se společně podívat, co to epilepsie u psa je, jaká je její příčina, a jak poznáte skutečný epileptický záchvat. Také se podíváme na první pomoc, abyste byli schopni pejskovi pomoci, v případě, že ho zasáhne epileptický záchvat.

esencialni_oleje_pro_psy

Mnoho majitelů psů se při zjištění, že má jejich pes epilepsii, vyděsí. Nemusíte však propadat panice, pokud budete alespoň částečně znát příčinu epilepsie u vašeho psa a spouštěče záchvatu, budete mu moci v případě křečí pomoci. Důležité je však dodržovat svědomitě léčbu, a snížit tak počet epileptických záchvatů na minimum. Se svým psím parťákem tak můžete prožít krásný život, mnohdy zcela bez záchvatů nebo s pouhým minimem.

Co je to epilepsie u psa?

Epilepsie u psa se vyznačuje křečovitými záchvaty, které jsou v mozku vyvolány nadměrnými elektrickými výboji, zaznamenatelnými pomocí EEG. Pokud pes prodělá jeden epileptický záchvat, ještě to nemusí znamenat, že má epilepsii. Epilepsie je totiž chronický stav, který je typický pro opakované záchvaty.

Epilepsie je velmi široký pojem, protože může mít více příčin. V základu se dělí na primární, sekundární a idiopatickou. Primární epilepsie je způsobena onemocněním tkáně mozku, které může být způsobeno infekcí, nádory, mozkovou příhodou apod. Sekundární epilepsie je způsobena onemocněním nebo poruchou v organismu, mimo onemocnění mozku. Může se jednat například o onemocnění jater, ledvin, srdce, hypoglykemii a další choroby.

Po zachycení a vyléčení takového onemocnění je vysoká pravděpodobnost, že epileptické záchvaty způsobené tímto onemocněním ustanou. Poslední ze zmiňovaných – idiopatická epilepsie je epilepsie v pravém slova smyslu. Dochází zde k elektrické aktivitě mozku zapříčiněné v onemocnění nervové soustavy psa a vznikají zde typické křeče – epileptický záchvat.

Epilepsie u psů se nevyskytuje zas tak zřídka, jako byste mohli očekávat. Naopak jí v různé intenzitě trpí více než 3 % pejsků. Některá plemena psů jsou na epilepsii náchylnější – jezevčíci, beaglové, kokršpanělové, kolie. Ale obecně není typická pouze pro tato plemena.

Pes a epilepsie

Co je příčinou epilepsie u psa?

Příčinu epilepsie nelze obecně stanovit. U každého psa je epilepsie způsobena něčím jiným. Částečně jsme do této problematiky nahlédli v předchozím odstavci, a tedy, že jednotlivé typy epilepsií mohou být způsobeny rozdílnými příčinami (infekcí, nádorem, onemocněním orgánů, onemocněním nervové soustavy).

Epilepsie se může rozvinout také v případě úrazu hlavy, z důvodu genetických predispozic, při zvýšeném stresu, fyzické zátěži či dokonce nadměrném hluku. Někdy se setkáte pouze s jedním epileptickým záchvatem u vašeho psa za celý život, který může být způsoben právě jednou ze zmíněných příčin.

Diagnostika epilepsie u psa

Pro stanovení diagnózy je proto důležitá spolupráce s veterinářem. Pro to, abyste mohli veterinárnímu lékaři do detailu popsat potíže vašeho psa, musíte psa sledovat a stavy, ke kterým u něj dochází, si pečlivě zapisovat – zejména pak dobu, kdy k záchvatům došlo, co mu předcházelo, co jedl, kolik záchvatů měl, zda upadl do bezvědomí, jak dlouho záchvat trval a podobně.

Jaké jsou příznaky epilepsie u psa?

Epileptický záchvat u psa se projevuje typickými křečemi. Tyto křeče mohou být natolik slabé, že si jich ani nepovšimnete. Někteří psi však mají silnou epilepsii a epileptický záchvat u nich tak vypadá opravdu děsivě.

Pejsek obvykle upadne na zem a leží strnule v křečích, které se v různé intenzitě nepravidelně opakují. Vzhledem k tomu, že během epileptického záchvatu je zasažen mozek a nervová soustava, pejskovi na nějakou dobu vypoví svaly a všechny smysly, a bohužel může upadnout i do bezvědomí. Záchvat je navíc doprovázen pěnění kolem tlamy, třesem, cvakáním zubů a zběsilým pohybem končetin.

Některé záchvaty mohou být relativně "klidnější". Pejsek při nich pouze strnule stojí, nehýbe se, hlasitě dýchá a silně pění z tlamy. Jiný záchvat může naopak být s otevřenou pusou, třesem nebo pádem na bok a překlopením očí tzv. v sloup. Také hrozí, že pes během tohoto stavu přestane zcela dýchat.

Po epileptickém záchvatu přichází únava, dezorientace, velká žízeň a hlad. Obvykle se pes celý zmátožený odebere ke spánku a spí nezvykle dlouhou dobu. Záchvat mu totiž sebral velké množství energie jako po dlouhém a náročném maratonu.

Pes-a-epilepsie

Typický průběh epileptického záchvatu

 • Prodromální stádium – nervozita, pes se schovává na klidné místo nebo chodí za majitelem
 • Aura – pes mění chování, má strach, může se třást
 • Záchvat – v různé intenzitě a délce
 • Postikální stav – zmatenost, dezorientace, může být i agresivita
 

První pomoc při epileptickém záchvatu

Pokud má váš pes diagnostikovanou epilepsii, je nutné, abyste se u veterináře informovali, jak přesně s ním zacházet v případě záchvatu. Mějte u sebe kontakt na veterináře, a pokud u pejska křeče propuknou, na nic nečekejte a ihned volejte.

Pokud se však jedná o první epileptický záchvat, nepropadejte panice. Nejdůležitější je teď váš klid a rychlá pomoc. Pejsek ve vás potřebuje mít oporu, a pokud je při vědomí a uvidí, že panikaříte, určitě mu tím nepomůžete, právě naopak ho ještě více znervózníte.

Jak postupovat při epileptickém záchvatu, co dělat, a co naopak nedělat?

Zapomeňte na staré postupy s vytažením jazyka a vložením předmětu do úst. To již dávno neplatí, navíc je to nebezpečné jak pro ošetřujícího, tak i pro psa.

 • Nic do tlamy psovi nevkládejte
 • Nemusíte vytahovat jazyk – jazyk mu opravdu "nezapadne"
 • Postarejte se, aby pes nespadl z gauče, postele, balkónu apod.
 • Pokud to bude možné, položte jej na zem
 • Odstraňte v jeho okolí potenciálně nebezpečné předměty, o které by se mohl v křečích uhodit, nebo které by na něj mohly spadnout
 • Jedná-li si o silnější záchvat, volejte neprodleně veterináře!
 • Prodělává-li pes silnější a delší záchvat, chlaďte mu opatrně končetiny a břicho – fyzická aktivita při křečích je velmi náročná a oběhový systém jede v tuto chvíli na plné obrátky
 • Po záchvatu na psa dohlížejte, nechte jej v klidu prospat a kontrolujte ho
 • Pamatujte, že bude dezorientovaný, mějte ho tedy stále na očích
 

Pokud se jedná o první prodělaný záchvat, kontaktujte svého veterinárního lékaře a domluvte se na vyšetření a nasazení vhodných léků na epilepsii. S lékařem se také poraďte o možnosti využití případných homeopatik na epilepsii psa. Také doporučujeme upravit stravovací návyky psa – po poradě s veterinářem. Strava má u psů s epilepsií důležitou úlohu, a dokonce již lze na trhu najít granule pro psy s epilepsií.

Pokud budou záchvaty u vašeho psa častější, časem se naučíte vysledovat jejich příčinu a mnohdy jim třeba i pomůžete zabránit. Buďte ke svému pejskovi shovívaví, dopřejte mu klid, lásku, plnou misku žrádla a nechte ho prospat podle jeho potřeb. Uvidíte, že to společně zvládnete!